Přesun na obsah

Vážně krásná hudba

Jste zde:

Navigace: Novinky » J. K. VAŇHAL: Violový koncert

J. K. VAŇHAL: Violový koncert

klavírní výtah


Jan Křtitel Vaňhal
Konzert C dur pro violu a orchestr

Klavírní výtah Vilém Blažek
Violový part revidoval Jan Plichta

BA 11531-90_VanhaL_Koncert_OBALKABA 11531-90_VanhaL_Koncert_Viola_3

• oblíbený koncert violového repertoáru vídeňského klasicismu


• klavírní výtah s vloženým sólovým partem v revizi Jana Plichty


• nová trojjazyčná předmluva (německy/česky/anglicky) Phillipa Schmidta
Z Čech pocházející skladatel Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813) se kolem roku 1763 usadil ve Vídni, kde působil jako skladatel, houslista a klavírní pedagog do konce svého života. Jeho početná tvorba zahrnuje také několik sólových koncertů pro různé nástroje, pro violu se dochovaly dva. Nejsou to však originální kompozice, nýbrž obvyklé dobově úpravy. Koncert C dur napsal Vaňhal původně pro violoncello, violová verze je v sólovém partu v podstatě identická.

Technicky středně náročný koncert nyní nově zpřístupňujeme v moderním a praktickém klavírním výtahu. Sólový part obsahuje kadence v každé větě.


BA 11531-90 · klavírní výtah · ISMN 979-0-2601-0797-7
(nahrazuje H 3586)
Cena: 195 Kč         KOUPIT

Provozovací materiál k pronájmu.