Přesun na obsah

Vážně krásná hudba

Jste zde:

Navigace: Novinky » Vzpomínka na Zdeňka Nouzu

Vzpomínka na Zdeňka Nouzu

(4. 10. 1929 – 2. 10. 2016)


Vzpomínka na Zdeňka Nouzu


Zdeněk Nouza_2005S velkou lítostí a zármutkem jsme se dozvěděli, že odešel PhDr. Zdeněk Nouza (4. 10. 1929 - 2. 10. 2016), nezapomenutelná postava české hudební kultury, a také nepřehlédnutelná, protože jsme jej potkávali pravidelně na nejrůznějších koncertech či v divadlech, kam jej osudová láska k hudbě přitahovala až do posledních dní jeho života. Své největší a celoživotní profesní lásce – Josefu Sukovi věnoval už svoji diplomovou práci a následně i doktorskou na Pedagogické fakultě UK, kterou v oborech hudební výchova a němčina absolvoval v roce 1952. Poté studoval skladbu a dirigování na Státní konzervatoři v Praze s ukončením v roce 1955.

Takto široce profesně vybaven nastoupil v roce 1957 do Státního pedagogického nakladatelství, kde působil třicet šest let jako nesmlouvavý a velmi vážený redaktor. Je podepsán pod veškerými hudebně pedagogickými publikacemi tohoto významného nakladatelství (SPN), od literatury pro děti až po vysokoškolské učebnice hudební vědy. K redakční a editorské činnosti byl svými encyklopedickými znalostmi, profesními vlastnostmi a pracovními návyky přímo předurčen. Více než 10 let spolupracoval s nakladatelstvím Bärenreiter Praha jako špičkový editor a znalec díla i života Josefa Suka a Miloslava Kabeláče.

Nejbližším partnerem pana doktora Nouzy byl v našem nakladatelství redaktor Jonáš Hájek:

Solitér české muzikologie, pečlivý sběratel fakt, polemik schopný se přít o nejmenší detail. Odborník pečující badatelskou, ediční a publicistickou prací o dílo dvou stále ještě nedoceněných velikánů naší hudby: Josefa Suka a Miloslava Kabeláče.

I když měl pan doktor velké plány, troufnu si tvrdit, že jeho práce nezůstala torzem. Suk má díky němu úctyhodný tematický katalog, o Kabeláčovi vyšla jeho monografie. Jsem rád, že se pan doktor dočkal souborné nahrávky Kabeláčových symfonií. Společně jsme připravili několik sukovských urtextů: oba smyčcové kvartety, klavírní kvartet, ještě letos v létě – jako poslední – Meditaci na svatováclavský chorál. V tomto posledním případě se dokonce vzdal editorského honoráře, aby tak podpořil vydání Kabeláčových varhanních fantazií!

S panem doktorem Nouzou se nespolupracovalo snadno. Vše chtěl udělat sám. Ale šlo mu o věc. A „své“ autory znal jako nikdo jiný. Bude mi chybět.

Netroufnul jsem si panu doktorovi přiznat, že dělám na Asraelovi. Obával jsem se, že by býval chtěl připravit edici sám a že by na to kvůli vysokému věku už nestačil. S napětím jsem očekával, jak se pan doktor postaví k tomu, až se dozví, že jeho vlastní redaktor mu za zády připravuje symfonii.

Pověděl mu to sám Asrael.