Má vlast

Název:
 Má vlast
Katalogové číslo 
TP 557
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0600-0
EAN: 
9790260106000

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: studijní partitura
Obsazení: orchestr /symfonický/
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XVIII, 494 S. - 22,5 x 16,5 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 993 g
BÄRENREITER URTEXT
editor František Bartoš

  • Smetanovy nejznámější symfonické básně
  • nová předmluva Marty Ottlové (česky/anglicky/německy)
  • urtext na základě Studijního vydání děl Bedřicha Smetany


Většinu orchestrálních skladeb Bedřicha Smetany (1824-1884) tvoří symfonické básně. Nejznámější z nich, nejen u nás, je cyklus šesti symfonických básní Má vlast. Vznikaly postupně: Vyšehrad a Vltavu dokončil Smetana v roce 1874 (nejpopulárnější Vltava byla napsána za pouhých 19 dní), Šárku a Z českých luhů a hájů zkomponoval rok poté. Tím byla Má vlast na čas uzavřena a jednotlivé části se provozovaly s velkým ohlasem samostatně. V letech 1878 a 1879 se Smetana k tetralogii vrátil a rozšířil ji o poslední dvojici Tábor a Blaník. Cyklus byl obecně nazývaný Vlasť a teprve při jednání s nakladatelstvím F. A. Urbánek mu dal Smetana definitivní název Má vlast. V říjnu 1879 věnoval skladatel cyklus městu Praze.
První souborné provedení Mé vlasti se konalo 5. 11. 1882 pod taktovkou Adolfa Čecha a stalo se celonárodní manifestací. K dalšímu provádění celého kompletu docházelo jen sporadicky, mj. pro vysoké technické požadavky kladené na hráčské schopnosti i možnosti tehdejších orchestrů. K výraznějšímu prosazení Mé vlasti na koncertních pódiích přispěl až vznik České filharmonie v roce 1896. Od roku 1952 je Mou vlastí každoročně zahajován MHF Pražské jaro.
Notový text tohoto vydání je přejat ze Studijního vydání děl Bedřicha Smetany, sv. XIV, a doplněn novou předmluvou Marty Ottlové o historii a vzniku díla.
Kromě studijní (kapesní) partitury je k dispozici také kompletní provozovací materiál k pronájmu (OM 112,113,114).

 Smetana Bedřich: Vyšehrad
 Smetana Bedřich: Vltava
 Smetana Bedřich: Šárka
 Smetana Bedřich: Z českých luhů a hájů
 Smetana Bedřich: Tábor
 Smetana Bedřich: Blaník