Přesun na obsah

Vážně krásná hudba

Jste zde:

Navigace: Novinky » JANÁČEK: Ženské sbory

JANÁČEK: Ženské sbory

souborné kritické vydání

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEOŠ JANÁČEK: Ženské sbory                NOVINKA

Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada C/svazek 3
Editoři Miloš Orson Štědroň, Jiří Zahrádka
 
LJCE• trojjazyčná předmluva (č/a/n) a kritická zpráva (a)
• notový text všech skladeb kriticky zpracovaný dle edičních zásad souborného vydání
• zpěvní texty ve třech jazycích (č/n/a)
• doplněno o autografní verzi skladby Belveder a diplomatický přepis skladby Kašpar Rucký
 
Významná část Janáčkova díla je věnována sborům, většinou se však jedná o sbory mužské. Bylo to dáno jednak jeho sbormistrovskými aktivitami a do jisté míry i možnostmi, které poskytovalo tehdejší Brno s vynikajícím Pěveckým sdružením moravských učitelů. S odchodem mužů na frontu však začal postupně vystupovat samostatně i ženský Sbor moravských učitelek, a právě k tomuto tělesu upřel Janáček na počátku válečného roku 1916 svou pozornost. 
 
BA 6865-01_Janáček_Zenske_sbory_noty_1Bylo to období, kdy se jedinkrát ve svém životě zabýval tvorbou pro ženské sbory. V lednu složil sbor Vlčí stopa podle básně Jaroslava Vrchlického, v únoru pak cyklus sborů s doprovodem flétny a harfy Hradčanské písničky ze stejnojmenné sbírky Františka Serafínského Procházky a sbor Kašpar Rucký z téže básnické sbírky. 
 
Kromě dvou svazků mužských sborů a cappella je nyní v souborném kritickém vydání k dispozici také svazek s ženskými sbory. Jeho obsah je převzat z původního vydání Editio Janáček z roku 2002 na základě postoupení licence.
 

Obsah:
Vlčí stopa / Wolf-tracks / Die Wolfsspur
Hradčanské písničky / Songs of Hradčany / Hradschiner Lieder
1. Zlatá ulička / Golden Lane / Das Goldene Gässchen
2. Plačící fontána / The Weeping Fountain / Die weinende Fontäne
3. Belveder / Belvedere
Kašpar Rucký / Caspar Rutsky / Kaspar Ruzky
 
 
BA 6865-01 / H 8041 • ISMN 979-0-2601-0863-9 • partitura v plátěné vazbě
Cena: 1500 Kč            KOUPIT
zvýhodněná cena při objednávce subskripce na Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka