Přesun na obsah

Vážně krásná hudba

Jste zde:

Navigace: O nakladatelství

O NAKLADATELSTVÍ


Historie 
Nakladatelství Bärenreiter Praha bylo založeno v prosinci 1991 jako nejmladší dceřiná společnost mezinárodní nakladatelské skupiny Bärenreiter se sídlem v Německu (v Kasselu) a s ostatními pobočkami ve Švýcarsku, Velké Británii a Spojených státech. Tento krok byl vyústěním předchozích dlouhodobých kontaktů prestižního německého nakladatele s tehdejším státním podnikem Supraphon a dalšími československými vydavatelskými subjekty, jimž byl Bärenreiter-Verlag Kassel a s ním spojené společnosti důležitými exportním partnerem.

Česká dceřiná firma společnosti Bärenreiter zahájila hned po svém založení vlastní ediční politiku zaměřenou na českou hudbu. Nejdříve jako akcionář Editio Supraphon, na přelomu nového tisíciletí pak již pod vlastním jménem. Definitivně se tak díla českých autorů dostala do široké mezinárodní distribuční sítě s hudebninami, což zásadně ovlivnilo a ovlivňuje jejich celosvětovou dostupnost a známost. Stejně tak díky napojení nakladatele na významné koncertní a divadelní provozovatele se česká hudba výrazně prosazuje na zahraniční hudební scéně. Bärenreiter Praha je dnes s více než 3000 aktivními tituly ve svém katalogu vnímán celosvětově jako největší dodavatel notových materiálů české hudby.


Priority edičního programu

Vědecko-kritická vydání odpovídající vysokému standardu značky Bärenreiter Urtext tvoří páteř nakladatelské produkce i v Praze. V urtextových edicích vycházejí díla nejen „exportních“ a nejhranějších českých skladatelů, jakými jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk a Bohuslav Martinů, ale celé řady dalších českých autorů od baroka po současnost. Z vydaných novinek poslední doby to jsou především Jan Dismas Zelenka, Leopold Koželuh, František Xaver Dušek nebo Erwin Schulhoff či Miloslav Kabeláč.

Kromě jednotlivých děl se v Praze vydávají také ediční řady, nejnověji započatou je Souborné vydání díla Bohuslava Martinů. Do konce roku 2017 vyšlo v nakladatelství pět svazků, z nichž první, Epos o Gilgamešovi, získal v roce 2016 prestižní ocenění „Best Edition 2016“ Německého svazu hudebních nakladatelů. Souborná kritická vydání představují nejprestižnější činnost v oblasti vydávání hudebnin vůbec. Dodnes pokračuje Bärenreiter Praha v Souborném kritickém vydání děl Leoše Janáčka, započatém již v roce 1977 jako společný projekt nakladatelství Bärenreiter a státního vydavatelství Supraphon.

Na českém a slovenském trhu má dominantní postavení také pedagogická a instruktivní literatura pro téměř všechny tradiční nástroje, která tvoří významnou součást edičního programu pražského nakladatelského domu.


V průsečíku hudebního světa

Maximální propojení s potřebami současné hudební praxe patří k prioritám nakladatelské politiky pražského Bärenreiteru. A to se netýká jen vydavatelské činnosti. Bärenreiter Praha funguje také jako zprostředkovatel provozovacích materiálů pro koncertní účely a divadelní představení. Každou sezonu koluje v orchestrálním a operním, operetním a baletním provozu obrovské množství notového materiálu, který orchestry a divadla ve svých archivech nemají a v plném rozsahu prováděných děl ani mít nemohou. K tomu slouží na celém světě půjčovny provozovacích materiálů.

Pražský Bärenreiter jako jeden z nejvýznamnějších pronajímatelů provozovacích materiálů v České republice, jehož klienty jsou především orchestry, sborová tělesa, divadla a pořadatelé hudebních a operních festivalů, zastupuje nejen produkci nakladatelské skupiny Bärenreiter, ale i dalších zahraničních nakladatelů, mezi nimi kupříkladu Boosey & Hawkes, Schott Music, Universal Edition, Casa Musicale Sonzogno, Faber Music, DSCH Publishers, Breitkopf & Härtel, Hans Sikorski, C. F. Peters.