Přesun na obsah

Vážně krásná hudba

Jste zde:

Navigace: Společenská odpovědnost
Nakladatelství Bärenreiter Praha s. r. o. a jeho zaměstnanci sdílí hodnoty a cíle následujících organizací a rozhodli se je podporovat:

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze – poskytující zrakově postižené mládeži vzdělání v hudebních a příbuzných oborech. (www.kjd.cz)

Cesta domů – hospicové občanské sdružení poskytující odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. (www.cestadomu.cz)

Činnost těchto subjektů doporučujeme i Vaší pozornosti a případné další pomoci.