Mám tě rád / Růžový valčík

At The Fast Speed / Mám tě rád / Růžový valčík

parts and leading part
Michalenka / Když člověk potká tu pravou

Michalenka (polka) / When a Man Meets the Right One (waltz) / Michalenka / Když člověk potká tu pravou

parts and leading part
Rošťačka / Jak ji hrával dědeček

Rascal / Grand Father's polka / Rošťačka / Jak ji hrával dědeček

parts and leading part