Chládková Blanka

První pěvecké kroky (základní studijní úkoly, technické problémy a hlasová cvičení)

First Steps in Singing / První pěvecké kroky (základní studijní úkoly, technické problémy a hlasová cvičení)

teaching material