125 pasážových cvičení op. 261

125 Progressive Exercises Op. 261 / 125 pasážových cvičení op. 261

teaching material
160 osmitaktových cvičení op. 821

160 Eight-Measure Exercises Op. 821 / 160 osmitaktových cvičení op. 821

teaching material