Foerster Josef Bohuslav

1859–1951

Andante cantabile ed Allegretto Op. 3 (Viola odorata ed Rosa mystica) / Andante cantabile ed Allegretto Op. 3 (Viola odorata ed Rosa mystica)

performing material for hire

Pure Morning Op. 107 / Čisté jitro

performing material for hire

Four Heroes Op. 117 / Čtyři bohatýři op. 117

performing material for hire

Cyrano de Bergerac Op. 55 / Cyrano de Bergerac Op. 55

performing material for hire
Erotikon op. 23. Čtyři písně pro vyšší hlas a klavír

Erotikon Op. 23 / Erotikon op. 23. Čtyři písně pro vyšší hlas a klavír

Hymn Op. 63 No. 3 / Hymnus op. 63 č. 3

performing material for hire

Concerto for Cello and Orchestra Op. 143 / Koncert pro violoncello a orchestr op. 143

performing material for hire
Kovář (smíšený sbor a cappella z cyklu Cestou) op. 179, č. 6

Blacksmith Op. 179/6 (mixed choir a capella from Along the way) / Kovář (smíšený sbor a cappella z cyklu Cestou) op. 179, č. 6

choral score

May Op. 159 / Máj op. 159

performing material for hire

Bridge of Sights Op. 87/II / Most vzdechů op. 87/II

performing material for hire
Písně červnových dnů op. 189 (šest písní pro soprán a klavír)

Songs of June Days Op.189 (Six songs for soprano and piano) / Písně červnových dnů op. 189 (šest písní pro soprán a klavír)

Praze

For Prague / Praze

Festive Overture Op. 70 / Slavnostní předehra op. 70

performing material for hire

Suite from Shakespeare / Suita z Shakespeara

piano reduction

Suite from Shakespeare Op. 76 / Suita ze Shakespeara op. 76

performing material for hire

Symphony No. 1 in D minor Op. 9 / Symfonie č. 1 d moll op. 9

performing material for hire

Symphony No. 2 in F major Op. 29 / Symfonie č. 2 F dur op. 29

performing material for hire

Symphony No. 3 in D major Op. 36 “Life” / Symfonie č. 3 D dur op. 36 „Život“

performing material for hire

Symphony No. 5 in D minor Op. 141 "In memory of the son Alfréd" / Symfonie č. 5 d moll op. 141 "Památce syna Alfréda"

performing material for hire
Tři jezdci op. 21 (melodram na slova Jaroslava Vrchlického s průvodem klavíru)

Three Riders Op. 21 / Tři jezdci op. 21 (melodram na slova Jaroslava Vrchlického s průvodem klavíru)

piano reduction

Evening Op.175/4 (mixed choir a capella) / Večer op. 175, č. 4 (smíšený sbor a cappella na slova Tarase Ševčenka z cyklu Šest sborů)

The Life Op. 112/VI / Život op. 112/VI

performing material for hire