Gevicenus Andreas Chrisoponus

Bicinia nova (102 skladby pro dva zpěvní hlasy)

Bicinia Nova (102 compositions for two voices) / Bicinia nova (102 skladby pro dva zpěvní hlasy)