Kohoutek Ctirad

1929–2011

Teatro del mondo. Rotazione sinfonica in quattro scene per grande orchestra / Divadlo světa. Symfonická rotace o čtyřech scénách pro velký orchestr

performing material for hire

Memento 1967. Concerto for percussion and wind instruments / Memento 1967. Koncert pro bicí a dechové nástroje

performing material for hire

Le feste della luce / Slavnosti světla

performing material for hire
Slavnosti světla (La feste della luce) (3 tone pictures)

La feste della luce (tre poemi sinfonici) / Slavnosti světla (La feste della luce) (3 tone pictures)

full score
Symfonické aktuality (Koncertní fresky pro orchestr)

Symphonic Topics (Concert frescos for orchestra) / Symfonické aktuality (Koncertní fresky pro orchestr)

full score