Korte Oldřich F.

Concerto grosso pro dvě trubky, dvě flétny, klavír a smyčce

Concerto grosso for two trompets, two flutes, piano and strings / Concerto grosso pro dvě trubky, dvě flétny, klavír a smyčce

study score
Filosofické dialogy pro housle a klavír (Dialoghi filosofici)

Philosophical Dialogues for Violin and Piano / Filosofické dialogy pro housle a klavír (Dialoghi filosofici)

parts and score