Kouřil Drahoslav

Pavlínka / Jak léta odchází

Lolita / As Years Go By / Pavlínka / Jak léta odchází

parts and leading part
Pod javořicí / Zrána u voděnky

Below the Javorica Region / Early Morning at the Waterside / Pod javořicí / Zrána u voděnky

parts and leading part