Kubička Miroslav

*1951
Hrátky hravé i dravé - rondo pro kontrabas a klavír

Fierce and Frolicsome - Rondo for double bass and piano / Hrátky hravé i dravé - rondo pro kontrabas a klavír

Rozhovory pro smyčcový kvintet

Dialogues for String Quintet / Rozhovory pro smyčcový kvintet

parts and score
Sonáta pro housle a klavír

Sonata for Violin and Piano / Sonáta pro housle a klavír

Sonatina pro flétnu a klavír

Sonatina per flauto e piano / Sonatina pro flétnu a klavír

Three Frescoes / Tři fresky

performing material for hire