Schulhoff Erwin

1894–1942
Skladby inspirované jazzem

Jazz-inspired Works / Skladby inspirované jazzem

Sonáty č. 1-3

Sonatas Nos. 1-3 / Sonáty č. 1-3

Symphony No. 3 / Symfonie č. 3

performing material for hire

Symphony No. 5 / Symfonie č. 5

performing material for hire