Michalenka / Když člověk potká tu pravou

Michalenka (polka) / When a Man Meets the Right One (waltz) / Michalenka / Když člověk potká tu pravou

parts and leading part