Křička Jaroslav

1882–1969

Granny’s Maršovice Waltz / Bábinčin maršovský valčík

performing material for hire
Bábinčin maršovský valčík (z dětské zpěvohry Ogaři)

Grandma s Mareov Waltz / Bábinčin maršovský valčík (z dětské zpěvohry Ogaři)

Bábinčin maršovský valčík / Hajá, hajá

Once upon the Time / I Used to Love / Bábinčin maršovský valčík / Hajá, hajá

parts and leading part

Concertino in F Op. 102 / Concertino in F op. 102

performing material for hire

Four Czech Folk Songs / Čtyři české národní písně

performing material for hire

For Children Op. 23 - selection / Dětem op. 23 výběr

performing material for hire

Fantasia from the opera Ogaři [Country Boys and their Games] / Fantazie z opery Ogaři

performing material for hire

Horácko Suite Op. 67 / Horácká suita op. 67

performing material for hire

Spring the Baby Op. 29 / Jaro pacholátko op. 29

performing material for hire

Little Animals Are Moving Along Op. 64 / Jdou zvířátka, jdou op. 64

performing material for hire

Missa cantabilis in F major / Missa cantabilis F dur

performing material for hire

Moravian Cantata Op. 65 / Moravská kantáta op. 65

performing material for hire

Moravian Cantata op. 65 (on a poem by Jan Karník in folklore style for mixed choir and orchestra) / Moravská kantáta op. 65 (na báseň Jana Karníka v lidovém tónu pro smíšený sbor a orchestr)

Songs of Departure Op. 19 / Písně rozchodu op. 19

performing material for hire

The Temptation in the Desert Op. 34 / Pokušení na poušti op. 34

performing material for hire

The Romance about Jakub Jan Ryba’s Soul Op. 88a / Romance o duši Jakuba Jana Ryby op. 88a

performing material for hire

Sinfonietta Op. 77 / Sinfonietta op. 77

performing material for hire

Students’ Memories Op. 55 / Studentské vzpomínky op. 55

performing material for hire