Sny

Název:
 Sny
Šest charakteristických skladeb pro klavír
Katalogové číslo 
BA 9529
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0478-5
EAN: 
9790260104785

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./ger./eng./fr.
Rozsah/Formát: XII, 48 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 267 g
Prstoklady a pedalizace Jindřich Kaan z Albéstů
ed. Jarmila Gabrielová
Šesti charakteristickými skladbami nazvanými Reves (Sny) se Bedřich Smetana roku 1875 vrátil po více než deseti letech ke svému nejbližšímu nástroji - klavíru. Do skladatelovy koncepce se promítly dva určující kompoziční typy: klavírní charakteristická skladba a velká virtuózní kompozice, kterou se Smetana zabýval zejména ve švédském období. Důležitá byla také autorova zkušenost s prací na symfonických básních Mé vlasti, vznikajících ve stejné době jako Sny. Pevné myšlenkové sepětí cyklu zajišťuje téma první skladby (Le Bonheur éteint / Zaniklé štěstí), které prochází s logickou důsledností celým dílem a vrací se nejnápadněji v závěrečné skladbě. Vznik cyklu podnítil koncert, uspořádaný na jaře 1875 bývalými Smetanovými žákyněmi ve prospěch ohluchlého skladatele; Smetana vyjádřil svůj dík dedikacemi, připojenými k jednotlivým skladbám. V Souborném vydání klavírního díla Bedřicha Smetany tento vrcholný klavírní cyklus zakladatele české národní hudby nevyšel. Novou urtextovou edici Snů připravila muzikoložka Jarmila Gabrielová na základě prvního tištěného vydání Emiliána Starého z roku 1879.
- první urtextové vydání Smetanova vrcholného klavírního cyklu
- předmluva a kritická zpráva editorky Jarmily Gabrielové (cz./eng./ger.)
- prstoklady Smetanova současníka Jindřicha Kaana z Albéstů

 Smetana Bedřich: Zaniklé štěstí
 Smetana Bedřich: Útěcha
 Smetana Bedřich: V Čechách. Vesnický výjev
 Smetana Bedřich: V saloně
 Smetana Bedřich: Před hradem
 Smetana Bedřich: Slavnost českých sedláků