Souborná a urtextová vydání

Souborná vydání

Souborná kritická vydání děl určitého autora jsou chloubou každého nakladatelství. Bärenreiter Praha se v současné době věnuje soubornému vydávání především dvou klasiků české hudby 20. století – Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Více informací

 

Urtextová vydání

Bärenreiter Praha pečuje o odkaz největších českých skladatelů také vydáváním jejich děl v urtextových edicích. Na přípravě nových vydání děl našich klasiků se jako editoři podílejí přední odborníci z řad muzikologů i hudebníků. Editor shromáždí a vyhodnotí všechny dostupné prameny, na jejichž základě kriticky zpracuje notový text tak, aby bylo uživatelům předloženo dílo v co nejvěrnější podobě. Více informací