V průsečíku hudebního světa

Nakladatelství Bärenreiter Praha se snaží ve všech svých aktivitách o maximální propojení se současnou hudební praxí. Potřebám hudebníků i institucí vychází vstříc samozřejmě při plánování nových edičních projektů, mimoto však přispívá Bärenreiter Praha do hudebního provozu také jako zprostředkovatel provozovacích materiálů pro koncerty a divadelní představení. Každou sezónu koluje v orchestrálním a operním, operetním a baletním provozu obrovské množství notových materiálů, které orchestry a divadla ve svých archivech nemají a v plném rozsahu prováděných děl ani mít nemohou.

 

Nakladatelství Bärenreiter Praha je tak hrdé na to, že funguje jako jeden z nejvýznamnějších pronajímatelů provozovacích materiálů v České republice, jehož klienty jsou především orchestry, sborová tělesa, divadla a pořadatelé hudebních a operních festivalů. Nakladatelství půjčuje nejen produkci vlastní a nakladatelské skupiny Bärenreiter, ale zastupuje i další zahraniční nakladatele, např. Boosey & Hawkes, Schott Music, Universal Edition, Casa Musicale Sonzogno, Faber Music, DSCH Publishers, Breitkopf & Härtel, Hans Sikorski, C. F. Peters.