Urtextová vydání

Bärenreiter Praha pečuje o odkaz největších českých skladatelů tím, že vydává jejich díla v urtextových edicích. Na přípravě nových vydání děl našich klasiků se jako editoři podílejí přední odborníci z řad muzikologů i hudebníků. Editor shromáždí a vyhodnotí všechny dostupné prameny, na jejichž základě kriticky zpracuje notový text tak, aby bylo uživatelům předloženo dílo v co nejvěrnější podobě.

Interpreti však dnes nehledají jen autenticitu, ale také servis, proto naše nové urtextové edice obsahují graficky a edičně perfektně zpracovaný notový obraz, fundovanou předmluvu, kritickou zprávu upozorňující na možnosti odchylek v pramenech či také online odkazy. V případě vokálních děl obsahují edice také kvalitní zpěvní překlady, samostatně vytištěné zpěvní texty, transpozice pro různé hlasové polohy, atd.

Naše edice jsou vysoce oceňovány dirigenty a hudebníky, pro svou kvalitu a přínos získávají opakovaně prestižní ceny Německého svazu hudebních nakladatelů „Best Edition“.

 

Další podrobnosti o tom, co vlastně znamená slovo „urtext“ a  co přesně mohu očekávat od značky Bärenreiter urtext, si můžete přečíst zde.

Pod značkou Bärenreiter Urtext vychází sólová, komorní a orchestrální díla, ale také opery.

Vytipovali jsme pro vás stěžejní díla českých skladatelů: