Poptávka licence

Významnou součástí práce nakladatele je poskytování svolení (licencí) k užití děl z jeho nakladatelského katalogu. Tímto způsobem pečujeme nejen o naše vlastní vydaná díla, ale i o díla  jiných námi zastupovaných nakladatelů (seznam nejdůležitějších je k náhledu ZDE). Typickými příklady námi poskytovaných licencí jsou např. svolení ke:

  • scénickému veřejnému provedení díla operního nebo baletního (tzv. velká provozovací práva),
  • otištění námi vydaného díla v publikaci jiného nakladatele nebo k převzetí námi vydaného notového obrazu,
  • otištění textu námi zastupovaného díla v koncertním programu,
  • okopírování námi vydaného díla (publikace),
  • zařazení námi zastupovaného díla do filmu nebo do reklamy (tzv. synchronizace),
  • zařazení díla do divadelního představení a jeho provedení jako hudebního doprovodu takového představení.

Máte-li zájem o užití některého z našich děl, využijte, prosím, následující formulář:

Poptávka licence