O nakladatelské skupině Bärenreiter

Hudební nakladatelství Bärenreiter slaví v roce 2023 sté výročí od svého založení. V roce 1923 vydal jeho zakladatel Karl Vötterle (1903–1975) v Augsburgu svůj první titul – zpěvník lidových písní. O čtyři roky později se rozrůstající firma přestěhovala do Kasselu, který je i dnes sídlem již mezinárodní skupiny Bärenreiter zahrnující několik samostatných nakladatelských značek a pobočky v Basileji, Londýně, New Yorku a od roku 1991 i v Praze. Během svojí stoleté historie se Bärenreiter postupně stal jedním z nejvýznamnějších světových hráčů v oblasti vydávání not a logo s proslulým medvědem ve svém středu je respektováno jako pečeť kvality označující vydání připravená s maximální odbornou péčí jak ve vztahu k jejich obsahu, tak i tiskovému zpracování. V současné době stojí v čele rodinné firmy dcera zakladatele Barbara Scheuch-Vötterle společně se svým manželem Leonhardem Scheuchem a jejich synem Clemensem Scheuchem.

 

Neue Bach Ausgabe

Mezinárodní renomé získalo nakladatelství již v padesátých letech svými vědecko-kritickými soubornými edicemi děl Bacha, Händela, Mozarta, Schuberta a dalších klíčových skladatelů baroka, klasicismu a romantismu. V roce 1978 byl ve spolupráci s československým Supraphonem do řady souborných vydání zařazen také Leoš Janáček, jehož svazky vycházejí dodnes. Dalším projektem, který zajistil Bärenreiteru nejvyšší respekt v muzikologických kruzích, byla monumentální encyklopedie MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) vycházející mezi roky 1949 až 1986 (1994 – 2008 pak druhé vydání následované projektem "MGG Online").

Vedle souborných edic a vědeckých publikací se nakladatelství proslavilo svými urtextovými vydáními. Pod značkou „Bärenreiter Urtext“ jsou vydávány skladby v co nejvěrnější podobě odrážející autorův tvůrčí záměr a zároveň svým praktickým zpracováním odpovídají tato vydání potřebám současné provozovací praxe. Urtextová vydání zahrnují desítky skladatelů všech historických epoch a patří k nepostradatelnému vybavení nejen profesionálních koncertních umělců, ale i amatérských hráčů a studentů hudby po celém světě. 

Mimo těchto edičních řad, které tvoří páteř edičního programu nakladatelství, vydává Bärenreiter s nemenším úspěchem díla současných skladatelů, knihy o hudbě a pedagogickou literaturu.

Neue Bach Ausgabe