Hledáme nositele autorských práv

Nakladatelství Bärenreiter Praha hledá nositele autorských práv k dílům následujících autorů:

Emanuel Kaucký (1904-1953) – hornista, pedagog Pražské konzervatoře
Miloš Petr (1933-2001) – hornista, pedagog 
Josef Tuzar – bicí nástroje, pedagog 
Stanislav Krtička (1887-1969) – saxofonista, pedagog

Nositele autorských práv bychom rádi oslovili s nabídkou na uzavření licenční smlouvy nakladatelské, popřípadě v jejich prospěch evidujeme a deponujeme nevyplacené honoráře.

Pokud jste výše nalezli své jméno, jste dědici autorských práv k dílům některého z uvedených autorů, anebo se domníváte, že je znáte, prosíme obraťte se na telefonní číslo +420 274 001 934, na e-mailovou adresu bouskova@baerenreiter.cz nebo jakýmkoli jiným vyhovujícím způsobem na naše nakladatelství.

Děkujeme!