Souborná vydání

Souborná kritická vydání děl určitého autora jsou chloubou každého nakladatelství. Bärenreiter Praha se v současné době věnuje soubornému vydávání především dvou klasiků české hudby 20. století – Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

Vydání každého svazku díla Janáčka a Martinů předchází několikaletý vědecký výzkum všech možných pramenů, recepce skladatelova díla a života a dalších kontextů. Výsledkem je autentická podoba skladeb včetně různých verzí. Editory jsou významní odborníci mezinárodního renomé s letitými zkušenostmi s janáčkovským a martinůovským bádáním.

V dnešní době poučené interpretace jsou takto připravená vydání zcela běžně využívána hudebníky nejen jako základní zdroj poznání díla a možností jeho interpretace, ale slouží jim přímo ke hraní.  Hudební texty souborných vydání Janáčka a Martinů jsou také většinou přejímány do našich nových urtextových publikací a provozovacích orchestrálních materiálů.

„Kritické edice děl mistrů jsou pro každého zodpovědného interpreta, který se neustále snaží přibližovat pravdivému tlumočení jejich hudby, neocenitelnou pomůckou.“
Jakub Hrůša, dirigent