Historie a nakladatelský profil

Historie 

Nakladatelství Bärenreiter Praha bylo založeno v prosinci 1991 jako nejmladší dceřiná společnost mezinárodní nakladatelské skupiny Bärenreiter se sídlem v německém Kasselu a s pobočkami ve Švýcarsku, Velké Británii a Spojených státech. Tento krok byl vyústěním předchozích dlouhodobých kontaktů prestižního německého nakladatele s tehdejším státním podnikem Supraphon (v roce 1978 začalo mj. vycházet společně vydávané Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka) a dalšími československými vydavatelskými subjekty, pro něž bylo nakladatelství Bärenreiter-Verlag důležitým exportním partnerem.

Nové české nakladatelství (nejprve působící jako Editio Bärenreiter Praha, od roku 2008 potom jako Bärenreiter Praha) se již od svého založení věnuje vlastní ediční politice zaměřené na vydávání české hudby. Jako součást mezinárodně etablované nakladatelské skupiny otevírá Bärenreiter Praha dílům českých autorů cestu do široké distribuční sítě hudebnin, což zásadně napomáhá jejich celosvětové dostupnosti a známosti. Díky napojení nakladatele na významné koncertní a divadelní provozovatele se česká hudba výrazněji a snadněji prosazuje na zahraniční hudební scéně.

Nakladatelský profil

Prioritou edičního programu nakladatelství jsou vědecko-kritická vydání, která vychází v řadách souborných vydání či jako jednotlivé tituly v urtextových edicích.

Souborná kritická vydání představují nejprestižnější činnost v oblasti vydávání hudebnin vůbec. Cílem souborných vydání není jen edičně „připravit noty k hraní“, ale především zachytit co možná nejvěrnější obraz skladatelovy tvorby v celé její šíři. Samotné přípravě notové edice předchází často letitý výzkum pramenů, recepce, skladatelova života a všech možných kontextů. Celý tento vědecký výzkum se pak odráží právě ve vydaných svazcích, které obsahují kromě not také obsáhlé předmluvy – vědecké studie o díle a bohatý kritický aparát.  V současné době vycházejí v nakladatelství souborná vydání děl Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. 

Jednotlivá díla nejhranějších českých skladatelů, jakými jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk a Bohuslav Martinů, ale i celé řady dalších českých autorů od baroka až po současnost (např. Jan Dismas Zelenka, Leopold Koželuh, František Xaver Dušek, Erwin Schulhoff, Pavel Haas, Gideon Klein či Miloslav Kabeláč), pak vychází v podobě urtextových edic. Značka Bärenreiter Urtext  je celosvětově vnímána jako záruka té nejvyšší kvality z pohledu vědy i hudebního provozu.

V Čechách a na Slovensku má významné postavení také pedagogická a instruktivní literatura pro téměř všechny tradiční nástroje, která představuje tradiční a výraznou součást edičního programu určenou právě pro domácí trh.