Berg Josef

1927–1971

Eufrides před branami Tymén

provozovací materiál k pronájmu
Eufrides před branami Tymén (opera o třech dějstvích na autorův text)

Eufrides před branami Tymén (opera o třech dějstvích na autorův text)

partitura

Evropská turistika

provozovací materiál k pronájmu

Odysseův návrat

provozovací materiál k pronájmu
Písně nového Werthera (7 písní pro basbaryton a klavír)

Písně nového Werthera (7 písní pro basbaryton a klavír)

Snídaně na hradě Švankenvaldě

provozovací materiál k pronájmu