Holka jako malina / Úsměvný valčík

Holka jako malina / Úsměvný valčík

hlasy a řídící hlas