Souborné vydání sonát pro klavír I

Název:
 Souborné vydání sonát pro klavír I
Katalogové číslo 
BA 11513
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0762-5
EAN: 
9790260107625

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XIV, 63 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 364 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Vojtěch Spurný

  • první souborné vydání sonát a první vědecko-kritická edice
  • dosud těžko dostupný klavírní repertoár
  • trojjazyčná předmluva (česky/anglicky/německy) a kritická zpráva (anglicky) od editora
  • komentář k provozovací praxi od editora
  • koncertní repertoár vhodný pro profesionály i amatéry
  • ideální pro pedagogické účely

Český skladatel František Xaver Dušek (1731-1799) patřil k nejvýznamnějším osobnostem pražského hudebního života 2. poloviny 18. století. Byl váženým skladatelem, klavíristou a především vyhledávaným pedagogem hry na klavír, mezi jeho žáky patřil například Leopold Koželuh.
Ve dvou svazcích nyní vychází souborně všech 23 dochovaných Duškových sonát. Většina z nich přitom byla dosud dostupná pouze prostřednictvím rukopisů a starých tisků. Editor Vojtěch Spurný shromáždil prameny roztroušené po archivech v různých koutech Evropy a pečlivě je porovnal. Sonáty vycházejí vůbec poprvé ve vědecko-kritické edici a jsou v rámci svazku řazeny pokud možno chronologicky. Každý svazek obsahuje také komentář editora k provozovací praxi sonát. Sonáty jsou techniky nenáročné a řada z nich vznikla pravděpodobně pro pedagogické účely.
Obsahem prvního svazku je deset sonát, které byly za Duškova života vydány v nakladatelství Breitkopf. Původní tisky osmi z nich jsou však dnes ztraceny a jedinými prameny pro současnou kritickou edici byly proto dobové opisy skladeb.
Sonáty soustředěné ve druhém svazku nevyšly za Duškova života tiskem a dochovaly se pouze v rukopisech. Část z nich byla sice otištěna ve druhé polovině 20. století, ale nárokům současné ediční praxe nevyhovují. Tři ze sonát druhého svazku vycházejí tiskem vůbec poprvé.
„Duškovy sonáty představují srovnatelnou alternativu k běžně hraným sonatinám a snadným sonátám z let cca 1770–1800. Je zde i několik sonát, které se dobře hodí na úvod recitálu, kam se obvykle zařazují sonáty Scarlattiho nebo Cimarosy.“ (Piano Professional, podzim 2016)

 Dušek František Xaver: Soanta I
 Dušek František Xaver: Soanta II
 Dušek František Xaver: Soanta III
 Dušek František Xaver: Soanta IV
 Dušek František Xaver: Soanta V
 Dušek František Xaver: Sonata VI
 Dušek František Xaver: Sonata VII
 Dušek František Xaver: Sonata VIII
 Dušek František Xaver: Sonata IX
 Dušek František Xaver: Sonata X