Biblické písně op. 99 (nižší hlas)

Název:
 Biblické písně op. 99 (nižší hlas)
Katalogové číslo 
BA 10426
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0750-2
EAN: 
9790260107502

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: zpěv a klavír
alt / baryton, klavír
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Zpěvní text: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XIX, 38 S. - 30,0 x 23,0 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 246 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Eva Velická

 

  • vrcholné dílo Dvořákovy písňové tvorby
  • nové urtextové vydání na základě prvního tisku z roku 1895 ve dvou autorizovaných verzích pro vyšší a nižší hlas
  • zpěvní text ve třech jazycích (česky, anglicky, německy) v každé hlasové verzi
  • podrobná trojjazyčná předmluva (a/č/n) Davida R. Beveridge a kritická zpráva editorky (a)
  • předposlední svazek nové edice všech Dvořákových sólových písní s klavírem

V deseti Biblických písních op. 99 na české texty z Knihy žalmů Bible kralické vyvrcholila bohatá písňová tvorba Antonína Dvořáka. Tento jedinečný cyklus vznikl roku 1894 v Americe. Dvořák již dříve zhudebnil části biblických texů, nyní je však uchopil poprvé jako sólové písně s klavírním doprovodem – a pokud víme, před ním tak neučinil ani nikdo jiný. Všem písním je společné doslova zázračné vyjádření smyslu textu a dokonalá deklamace přirozeného rytmu české řeči.
Naše nová edice využívá jako hlavní pramen Simrockovo první vydání (1895) včetně samostatné notové osnovy se změněnou hudební notací pro německou a anglickou verzi zpívaného textu. Toto řešení Dvořák odsouhlasil a odpovídá jeho zásadnímu požadavku sledování deklamace řeči. V každé hlasové verzi jsou zpěvní texty ve třech jazycích (česky, anglicky, německy).
Svazek získal prestižní ocenění Best Edition 2021/2022 Svazu německých hudebních nakladatelů (DMV - Deutscher Musikverleger-Verband).

 Dvořák Antonín: I Oblak a mrákota jest vůkol Něho
 Dvořák Antonín: II Skrýše má a pavéza má Ty jsi
 Dvořák Antonín: III Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
 Dvořák Antonín: IV Hospodin jest můj pastýř
 Dvořák Antonín: V Bože! Bože! Píseň novou zpívati budu Tobě
 Dvořák Antonín: VI Slyš, ó Bože, volání mé
 Dvořák Antonín: VII Při řekách babylonských
 Dvořák Antonín: VIII Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
 Dvořák Antonín: IX Pozdvihuji očí svých k horám
 Dvořák Antonín: X Zpívejte Hospodinu píseň novou