Mše D dur op. 86

Název:
 Mše D dur op. 86
varhanní verzec <BR>s autentickým hlasem violoncell a kontrabasů ad libitum
Katalogové číslo 
BA 10434 82
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0853-0
EAN: 
9790260108530

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy
Žánr: mše
kontrabas / violoncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: 8 S. - 32,5 x 25,5 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 33 g
Bärenreiter Urtext
editor Haig Utidjian

  • první urtextové vydání s nově objeveným hlasem violoncell a kontrabasů
  • nejvěrohodnější podoba varhanní verze mše
  • možnost obsadit sólové party sborovými zpěváky
  • trojjazyčná předmluva a kritická zpráva (anglicky) editora


Dvořákova Mše D dur, komponovaná v roce 1887 pro zasvěcení zámecké kaple v Lužanech na přání mecenáše Josefa Hlávky, byla ve své první verzi určena pro smíšený sbor a varhany se střídmým užitím sól. Má technicky přehlednou fakturu pěveckých partů a prosté výrazové prostředky odpovídají účelu, pro který byla napsána. Navíc možnost menšího sboru a obsazení sól z řad sborových zpěváků umožňují provádět dílo i neprofesionálním kostelním sborům.
Pro nové kritické vydání zvolil editor jako hlavní pramen druhý opis partitury Jana Elsnice s Dvořákovým vlastnoručně přidaným hlasem nižších smyčců. Tento pramen z majetku nakladatelství Novello (nyní uložen v British Library) byl v dosavadních vydáních opomíjen nebo nesprávně vyhodnocován, přestože skladatel prokazatelně považoval toto znění mše za konečné, než na žádost Novella dílo instrumentoval pro orchestr. Teprve nyní vychází původní varhanní Mše D dur poprvé ve své finální podobě včetně doplněného hlasu violoncell a kontrabasů.
Nová edice tak představuje nejvěrohodnější a nejvyzrálejší podobu díla před jeho instrumentací pro orchestr. Kromě velké partitury se zasvěcenou předmluvou a bohatou kritickou zprávou editora a samostatného smyčcového partu obsahuje toto vydání také praktický „varhanní výtah“ bez partu violoncell a kontrabasů a umožňuje tak provádění mše s přidaným smyčcovým hlasem nebo bez něj.

 Dvořák Antonín: Kyrie
 Dvořák Antonín: Gloria
 Dvořák Antonín: Credo
 Dvořák Antonín: Sanctus
 Dvořák Antonín: Benedictus
 Dvořák Antonín: Agnus dei