Písně II (nižší hlas)

Název:
 Písně II (nižší hlas)
Katalogové číslo 
BA 11518
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0799-1
EAN: 
9790260107991

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: zpěv a klavír
nižší hlas a klavír
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Zpěvní text: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XXX, 137 Seiten - 30,0 x 23,0 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 619 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Veronika Vejvodová

  • první urtextové vydání ve dvou verzích pro vyšší a nižší hlas
  • zpěvní text ve třech jazycích (česky, anglicky, německy) v každé hlasové verzi
  • podrobná trojjazyčná předmluva (č/a/n) a kritická zpráva (a) editorky
  • druhý z pěti svazků nové edice všech Dvořákových sólových písní s klavírem
  • Must-have pro všechny profesionální zpěváky i amatéry


Po již dříve vydaném raném cyklu milostných písní Cypřiše jsou Písně II dalším z celkem pěti připravovaných svazků nového urtextového vydání všech Dvořákových sólových písní s klavírem.
Soubor Písně II obsahuje vyzrálé písně pozdějšího období mezi lety 1878-1901 s výjimkou vrcholných písňových cyklů Cigánské melodie a Biblické písně, které vyjdou v samostatných svazcích. Písně II zahrnují kromě relativně známých (Písně milostné) a méně známých (Tři novořecké básně) i dvě zcela neznámé písně, které nebyly publikovány v Souborném vydání děl Antonína Dvořáka: Ukolébavku a posthumní opus Zpěv z Lešetínského kováře, dokončený Josefem Sukem.
Jednotlivé písně a písňové cykly zařazené do předkládaného svazku jsou různorodé co do povahy básnických předloh, způsobu jejich zpracování i překladů básnických textů. Jsou řazeny chronologicky a vycházejí ve dvou podobách pro vyšší a nižší hlas. V každé hlasové verzi jsou zpěvní texty ve třech jazycích (česky, anglicky, německy), ve většině případů se jedná o překlady uvedené v prvním tisku, výjimečně byl pořízen překlad nový.
Toto první urtextové vydání připravila kurátorka Muzea Antonína Dvořáka v Praze Veronika Vejvodová na základě nového vyhodnocení pramenů a prvotisků.

 Drei neugriechische Gedichte op. 50, B 84b
 Dvořák Antonín / Nebeský Václav Bolemír: I Koljas (píseň kleftská)
 Dvořák Antonín / Nebeský Václav Bolemír: II Nereidy (balada)
 Dvořák Antonín / Nebeský Václav Bolemír: III Žalozpěv Pargy (píseň hrdinná)
 Písně na slova Gustava Pflegra-Moravského op. 2, B 123-124
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: I Vy, vroucí písně, pějte
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: II Ó, byl to krásný, zlatý sen
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: III Mé srdce často v bolesti
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: IV Na horách ticho, v údolí ticho
 Dvě písně na lidové texty s. op., B 142
 Dvořák Antonín / lidový text: I Ukolébavka
 Dvořák Antonín / lidový text: II Překážka v pobožnosti
 V národním tónu op. 73, B 146
 Dvořák Antonín / slovenská lidová píseň: I Dobrú noc (slovenská)
 Dvořák Antonín / slovenská lidová píseň: II Žalo dievča, žalo trávu (slovenská)
 Dvořák Antonín / česká lidová píseň: III Ach, není tu (česká)
 Dvořák Antonín / slovenská lidová píseň: IV Ej, mám já koňa faku (slovenská)
 Čtyři písně op. 82, B 157
 Dvořák Antonín / Malybrok-Stieler Otilie: I Kéž duch můj sám
 Dvořák Antonín / Malybrok-Stieler Otilie: II Při vyšívání
 Dvořák Antonín / Malybrok-Stieler Otilie: III Jaro
 Dvořák Antonín / Malybrok-Stieler Otilie: IV U potoka
 Písně milostné op. 83, B 160
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: I Ó, naší lásce nekvete
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: II V tak mnohém srdci mrtvo jest
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: III Kol domu se teď potácím
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: IV Já vím, že v sladké naději
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: V Nad krajem vévodí lehký spánek
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: VI Zde v lese u potoka
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: VII V té sladké moci očí tvých
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: VIII Ó, duše drahá, jedinká
 Dvořák Antonín / Jelínek F. L.: Ukolébavka s. op., B 194
 Dvořák Antonín / Čech Svatopluk (Srší jiskry, srší - 4.část básně Lešetínský kovář): Zpěv z Lešetínského kováře op. posth., B 204
 Příloha
 Písně na slova Gustava Pflegra-Moravského op. 2, B 123-124
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: III Kol domu se teď potácím (první verze písně č. 3 z Písní milostných)
 Dvořák Antonín / Pfleger-Moravský Gustav: IV Ó, naší lásce nekvete (první verze písně č. 1 z Písní milostných)