Smyčcový kvintet Es dur op. 97

Název:
 Smyčcový kvintet Es dur op. 97
Katalogové číslo 
BA 9542
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0568-3
EAN: 
9790260105683

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy
Obsazení: smyčcové kvinteto
2 housle, 2 violy, violoncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: 15/15/15/12/12 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Sešity / volné listy v přebalu
Hmotnost: 321 g
editor František Bartoš
O třech větách tohoto kvintetu můžeme říci, že odrážejí vliv americké hudby a života v Americe, psal 7. ledna 1894 americký hudební kritik Henry Krehbiel. Smyčcový kvintet Es dur op. 97 se dvěma violami byl třetí Dvořákovou skladbou komponovanou na americké půdě a vznikal v přátelském prostředí české vesnice Spillville, Iowa, těsně po dokončení smyčcového kvartetu F dur v létě roku 1893. Užívání určitých melodických a rytmických prvků, příznačných pro černošské spirituály, v amerických skladbách podpořilo dobový mýtotvorný konstrukt: Dvořák byl náhle zakladatelem americké národní hudby. Další, pomalá věta nemá vůbec národní charakter, je příkladem hudby čisté a jednoduché, pokračuje citát. Opravdu nádherné variace jsou prostoupeny duchem Dvořákovým a jeho dvou obdivovaných vzorů, Beethovena a Schuberta. Paradoxně právě téma variací, pocházející z Dvořákova amerického skicáře, mělo být novým nápěvem americké hymny.
Smyčcový kvintet Es dur byl premiérován 12. ledna 1894 v Carnegie Hall a brzy nato vyšel tiskem u Simrocka. Na pořízení klavírního výtahu neměl sebevědomý Dvořák absolutně žádný čas. Hlavním pramenem kritické edice bylo tedy Simrockovo tištěné vydání partitury a hlasů.
- mladší sourozenec Dvořákova Amerického kvartetu
- věrný reprint svazku Souborného kritického vydání děl Antonína Dvořáka
- nová předmluva Davida Beveridge