Svatební košile op. 69 (Balada na text Karla Jaromíra Erbena)

Název:
 Svatební košile op. 69 (Balada na text Karla Jaromíra Erbena)
Katalogové číslo 
BA 9544 90
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0572-0
EAN: 
9790260105720

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: klavírní výtah
Žánr: kantáta
soprán, tenor, bas sólo, smíšený sbor, klavír
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Rozsah/Formát: XIII, 227 S. - 27,00 x 19,00 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 654 g
klavírní výtah: Karel Šolc, anglický překlad John Clapham, německý překlad Pavel Eisner (zpěvní texty)
Záliba anglického publika ve velkých vokálních dílech přinesla v listopadu 1883 Dvořákovi objednávku pro Birmingham Musical Festival 1885 na kantátu pro sóla, sbor a orchestr. S komponováním Svatebních košil podle Erbenovy Kytice začal Dvořák počátkem května a dokončil je 27. listopadu 1884. Skladba vyšla u nakladatele Alfreda Henryho Littletona. Je pozoruhodné, že skladatel si před anglickou premiérou vymínil provést svou sborovou baladu nejdříve v Čechách. Souhrnně dopadlo její hodnocení v kritikách velmi kladně. Byla zdůrazňována Dvořákova originalita a jeho skladatelský vývoj, který prodělal od Stabat mater op. 58 a dvou předcházejících symfonií (č. 6 a 7). Svatební košile byly zároveň v rubrice cantata ohodnoceny jako nejlepší dílo zkomponované pro Birmingham Musical Festival a byly mu předpovězeny další úspěchy. Notový text vydání je přejat ze Souborného vydání děl Antonína Dvořáka, svazek II/2: Svatební košile op. 69. Titul je doplněn novou podrobnou předmluvou Daniely Philippi. Vedle předkládaného klavírního výtahu Karla Šolce je k dispozici také velká partitura a kompletní orchestrální materiál (OM 53, půjčovní).

 Dvořák Antonín: Předehra
 Dvořák Antonín: 1. Coro - Už jedenáctá odbila
 Dvořák Antonín: 2. Soprano solo - Žel bohu, žel! kde můj tatíček?
 Dvořák Antonín: 3. Tenore solo, Basso solo e Coro - Pohnul se obraz na stěně
 Dvořák Antonín: 4. Duetto. Soprano solo e Tenore solo - Hoj, má panenko, tu jsem již!
 Dvořák Antonín: 5. Basso solo e Coro - Byla noc, byla hluboká
 Dvořák Antonín: 6. Basso solo e Coro - A on tu napřed skok a skok
 Dvořák Antonín: 7. Duetto. Soprano solo e Tenore solo - Pěkná noc, jasná
 Dvořák Antonín: 8. Basso solo e Coro - Knížky ji vzal a zahodil
 Dvořák Antonín: 9. Basso solo e Coro - A on vždy napřed skok a skok
 Dvořák Antonín: 10. Duetto. Soprano solo e Tenore solo (Basso solo e Coro) - Pěkná noc, jasná
 Dvořák Antonín: 11. Basso solo e Coro - A byla cesta nížinou
 Dvořák Antonín: 12. Duetto. Soprano solo e Tenore solo - Pěkná noc, jasná
 Dvořák Antonín: 13. Basso solo e Coro - Tu na planině široké
 Dvořák Antonín: 14. Recitativo. Soprano solo, Tenore solo e Coro - Hoj, má panenko, tu jsem již!
 Dvořák Antonín: 15. Basso solo e Coro - Skokem přeskočil ohradu
 Dvořák Antonín: 16. Basso solo e Coro - A tu na dvéře: buch, buch, buch!
 Dvořák Antonín: 17. Soprano solo - Maria panno, při mně stůj
 Dvořák Antonín: 18. Basso solo e Coro - A slyš, tu právě nablízce