Dumky op. 90

Název:
 Dumky op. 90
Katalogové číslo 
BA 9567
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0715-1
EAN: 
9790260107151

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy a partitura
Obsazení: klavírní trio
klavír, housle, violoncello
Jazyk publikace: ger./cz./eng.
Rozsah/Formát: XX, 79/12/13 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 528 g
Editor Christoph Flamm
- Urtextové vydání odrážející nejsoučasnější muzikologický výzkum
- obsáhlá předmluva (německy/česky/anglicky) a detailní kritická zpráva (anglicky) od editora
- doplněno náčrtem první, dosud neznámé verze třetí dumky
Své vrcholné klavírní trio napsal Antonín Dvořák za relativně krátkou dobu od listopadu 1890 do února 1891 v Praze. Dodatečně a po značném zdráhání k němu v létě 1893 v Americe přikomponoval i čtyřruční klavírní úpravu.
Světovou premiéru měly Dumky již 11. dubna 1891 s houslistou Ferdinandem Lachnerem a violoncellistou Hanušem Wihanem, klavírní part hrál sám autor. Když Dvořák podnikl v první polovině roku 1892 s týmiž interprety turné na rozloučenou po Čechách před svým odjezdem do Ameriky, zařadil dosud nevytištěné trio, kterému přikládal velký význam a cenil si ho, na program všech 36 koncertů tohoto koncertního zájezdu.
Naše urtextová edice Christopha Flamma volí jako hlavní pramen Simrockovo vydání, bedlivě však rozlišuje mezi jednotlivými přetisky. Bere v potaz také skici a Dvořákovu dodatečnou úpravu pro klavír na čtyři ruce. Vůbec poprvé je uveřejněn náčrt dumky č. 3 (i v hlasech) v její první, dosud neznámé verzi. Kritická zpráva obsahuje též tabulku kompozičního vývoje tempových označení a rozdělení do vět.

 Dvořák Antonín: [I] Lento maestoso
 Dvořák Antonín: [II] Poco adagio
 Dvořák Antonín: [III] Andante
 Dvořák Antonín: [IV] Andante moderato (quasi tempo di marchia)
 Dvořák Antonín: [V] Allegro
 Dvořák Antonín: [VI] Lento maestoso
 Appendix
 [III] Allegro moderato e grazioso