Klavírní kvintet A dur op. 81

Název:
 Klavírní kvintet A dur op. 81
Katalogové číslo 
BA 9573
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0707-6
EAN: 
9790260107076

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy a partitura
Obsazení: klavírní kvinteto
klavír, 2 housle, viola, violoncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XI, 83/16/16/16/16 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 702 g
editor Antonín Čubr
- jedna z nejhranějších skladeb komorní hudby vůbec
- nová podrobná předmluva Davida R. Beveridge (ang/něm/češ)
Dvořákův Opus 81 patří již dávno k nejhranějším skladbám komorní hudby vůbec. Poprvé byl čtyřvětý Klavírní kvintet A dur proveden na populárním koncertě z Dvořákových skladeb pořádaným Uměleckou besedou v lednu 1888 v pražském Rudolfinu. Vznikl roku 1887 na skladatelově letním sídle Vysoká u Příbrami a byl druhou skladbou stejného nástrojového obsazení a téže tóniny. První napsal Dvořák už v létě roku 1872 pod opusovým číslem 5, ale když se pak po patnácti letech ke skladbě, do té doby nevydané, vrátil a začal ji podrobovat důkladné revizi, spontánně se rozhodl napsat raději kvintet zcela nový. Vyšel tiskem roku 1888 v Simrockově berlínském nakladatelství jako opus 81.
Předkládané vydání je přetiskem notového textu ze Souborného vydání děl Antonína Dvořáka, sv. IV/11. Hlavním pramenem byl zmíněný první Simrockův tisk partitury a hlasů, který editor Antonín Čubr důkladně porovnal s autografem díla. Hlasy byly zřejmě ryty podle Simrockových hlasů a nikoliv podle partitury. Naše současné vydání proto zachovává v některých výjimečných případech odlišné čtení hlasů, které s partiturou nesjednocujeme. V partu violoncella je převeden houslový klíč do tenorového. Vydání obsahuje podrobnou, zcela novou a na výsledcích nejčerstvějšího muzikologického výzkumu založenou předmluvu předního dvořákologa Davida R. Beveridge.

 Dvořák Antonín: I Allegro ma non troppo
 Dvořák Antonín: II Dumka. Andante con moto
 Dvořák Antonín: III Scherzo (Furiant). Molto vivace
 Dvořák Antonín: IV Finale. Allegro