Klavírní trio B dur op. 21

Název:
 Klavírní trio B dur op. 21
Katalogové číslo 
BA 9578
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0729-8
EAN: 
9790260107298

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy a partitura
Obsazení: klavírní trio
klavír, housle, violoncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XIII, 56/12/15 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 413 g
Editor Antonín Čubr
- standardní repertoárové dílo komorní hudby
- nově vysázený part violoncella
- nová předmluva Davida R. Beveridge (anglicky/česky/německy)
Trio B dur op. 21 je prvním ze čtyř Dvořákových trií pro housle, violoncello a klavír. Dvořák jej zkomponoval v roce 1875 a v premiéře zaznělo o dva roky později. Neznámo kdy skladatel provedl v triu řadu podstatných úprav, včetně zcela nové střední části třetí věty a několika škrtů ve čtvrté větě. V této zrevidované podobně pak vyšlo Trio B dur tiskem v roce 1880 v berlínském nakladatelství Schlesinger.
Notový text předkládaného vydání je přejat ze Souborného vydání díla Antonína Dvořáka, sv. IV/9. Violoncellový part je nově vysázen a pasáže zapsané v houslovém klíči byly převedeny do klíče tenorového. Nová předmluva předního dvořákovského badatele Davida R. Beveridge obsahuje zajímavé informace o vzniku díla a jeho recepci na základě nejnovějších muzikologických poznatků.

 Dvořák Antonín: I Allegro molto
 Dvořák Antonín: II Adagio molto e mesto
 Dvořák Antonín: III Allegretto scherzando
 Dvořák Antonín: IV Finale. Allegro vivace