Preludia a Fugy pro varhany (B 302)

Název:
 Preludia a Fugy pro varhany (B 302)
Katalogové číslo 
H 6334
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0766-3
EAN: 
9790260107663

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: SAD VII/3
Obsazení: varhany sólo
Jazyk publikace: cz./ger./eng./fr.
Rozsah/Formát: IX, 17 S. - 31,0 x 23,5 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 160 g
rev. Jarmil Burghauser, Antonín Čubr
Kromě několika listů s úkoly z harmonie zachovala se ze studijních prací A. Dvořáka jen jeho práce závěrečná, nadepsaná Compositionsversuche in Präludien und Fugen, jíž ukončil svá teoretická studia na pražské varhanické škole v r. 1859. Není pochyb o tom, že jde o práci žákovskou, technicky sice dobrou, jejíž účel však vylučoval rozvinutí skladatelovy osobnosti. Je ale nepochybně důležitým dokumentem pro pochopení ovzduší i vlivů, jimiž procházel skladatel při svém vyzrávání. Titul zahrnuje předmluvu a vydavatelskou zprávu a je součástí prvního Souborného vydání děl A. Dvořáka.

 Dvořák Antonín: I. Preludio re maggiore
 Dvořák Antonín: II. Preludio sol maggiore
 Dvořák Antonín: III. Preludio la minore
 Dvořák Antonín: IV. Preludio si (B) maggiore
 Dvořák Antonín: V. Preludio re maggiore (sul tema impostato)
 Dvořák Antonín: VI. Fughetta
 Dvořák Antonín: Fuga re maggiore
 Dvořák Antonín: Fuga sol minore