Smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9

Název:
 Smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9
Katalogové číslo 
TP 535
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0569-0
EAN: 
9790260105690

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: studijní partitura
Obsazení: smyčcové kvarteto
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: X, 62 S. - 22,5 x 16,5 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 144 g
editoři Jarmil Burghauser, Antonín Čubr
- dlouho očekávaný reprint slavného díla
- předmluva významného dvořákovského badatele Jarmila Burghausera s aktualizovaným doplňkem Hartmuta Schicka (česky, anglicky, německy)
Dvořákův Smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9 z roku 1873 představuje zásadní změnu kompoziční orientace skladatele. Nic už nepřipomíná výřečnost inspirovanou díly Wagnera a Liszta, která je typická pro jeho předcházející kvartety. Namísto ní Dvořák znovu navazuje na klasickou kvartetní tradici.
Notový text předkládaného vydání je přejat ze Souborného vydání děl Antonína Dvořáka, sv. IV/5, které vychází z posthumního tištěného vydání u Breitkopf & Härtel z roku 1929, jediného dostupného pramene. Autograf partitury, který byl kdysi v majetku Dvořákových dědiců, se ztratil a je stále nezvěstný.

 Dvořák Antonín: I Moderato
 Dvořák Antonín: II Andante con moto quasi allegretto
 Dvořák Antonín: III Tempo di valse
 Dvořák Antonín: IV Finale. Allegro molto