Rusalka op. 114

Název:
 Rusalka op. 114
Lyrická pohádka o třech dějstvích
Datum vydání: 
Říjen 2023
Katalogové číslo 
BA 10438 90
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0939-1
EAN: 
9790260109391

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: klavírní výtah
Obsazení: soprán sólo (5), Mezzosoprán solo, Alt sólo, Tenor sólo (3), Bass sólo, sbor, klavír
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Zpěvní text: cz./ger./eng
Rozsah/Formát: XXII, 336 str. - 27,0 x 19,0 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 951 g

BÄRENREITER URTEXT
editor Petr Koronthály

libreto Jaroslav Kvapil
zpěvní text: česky / anglicky / německy
anglický překlad Rodney Blumer
německý překlad Eberhard Schmidt
libreto ve všech třech jazycích (česky | anglicky | německy)

klavírní výtah Petr Koronthály s využitím dobového klavírního výtahu (1905)

kompletní provozovací materiál k pronájmu

  • nové kritické vydání Dvořákovy nejslavnější opery (partitura | klavírní výtah | sborová partitura)
  • detailní vyhodnocení autorizovaných škrtů
  • slyšitelné změny v českém zpěvním textu
  • kritická zpráva (angl) k notovému textu (Robert Simon) a k libretu (Jonáš Hájek)
  • nový klavírní výtah s maximálním využitím dobového klavírního výtahu (1905) autorizovaného Dvořákem
  • v partituře i klavírním výtahu podrobná předmluva ke genezi a recepci opery od Roberta Simona (a/č/ n)

Svoji předposlední a nejznámější operu Rusalka napsal Antonín Dvořák za pouhých sedm měsíců, od dubna do listopadu 1900, premiéru měla v Národním divadle v Praze 31. března 1901 pod taktovkou Karla Kovařovice. Dnes patří Rusalka k nejprovozovanějším dílům světové operní scény.

Více než šedesát let od kritického vydání Jarmila Burghausera vychází nyní nová kritická edice, která posouvá notový text opery k dnešním edičním standardům. Editoři Robert Simon a Jonáš Hájek pracovali nejen s autografní partiturou a jejím opisem, z nějž byla dirigována premiéra a stovky dalších představení, ale také se třemi rukopisnými klavírními výtahy pramenné hodnoty, které Burghauser neznal, skicami a dalšími prameny.

Novinkou oproti dřívějšímu vydání je nejen důsledné značení editorských zásahů, ale také obnovení některých původních Dvořákových variant ve zpěvním textu i detailní vyhodnocení autorizovaných škrtů; ty jsou v partituře ponechány formou vi-de, takže dirigentům zůstává možnost volby.

Klavírní výtah vyšel tiskem až po Dvořákově smrti v roce 1905 v nakladatelství Mojmíra Urbánka, proto jej Jarmil Burghauser nepokládal za relevantní. Skladatel se však na jeho vzniku podílel a propůjčil mu osobité zvukové kouzlo, přičemž se místy odchýlil od partitury. Jeho znamenitou, dobře hratelnou klavírní stylizaci přejímá nový klavírní výtah Petra Koronthályho v maximální možné míře. Klavírní výtah obsahuje také poznámky (anglicky) k výslovnosti českého textu od americké sopranistky Bree Nichols.

Obsah:
Předehra
Dějství I
Dějství II
Slavnostní hudba
Dějství III