Triová sonáta F dur

Název:
 Triová sonáta F dur
Katalogové číslo 
H 7813
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0020-6
EAN: 
9790260100206

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy a partitura
Obsazení: 2 housle
2 housle, vla da gamba, basso continuo
Hmotnost: 0 g
rev. Miloslav Klement
Životní osudy skladatele Gottfrieda Fingera jsou dopoud málo probádány. Narodil se pravděpodobně roku 1656 v Olomouci, avšak záhy odešel do ciziny, kde vystřídal mnoho významných míst. Skladatelský odkaz Gottfrirda Fingera je poměrně obsáhlý. Kromě několika oper zahrnuje především sonáty a triové sonáty pro různé nástroje s doprovodem číslovaného basu a orchestrální suity (fantasie). Mnoho z těchto skladeb vyšlo tiskem, mnoho jich zůstalo nevydáno a v dobových opisech leží v archivech. Triová sonáta F dur, která vychází nyní poprvé, je z archivu univerzity v Uppsale. Sonátu připravil k vydání Miloslav Klement.