50 národních písní II. díl

Název:
 50 národních písní II. díl
Katalogové číslo 
H 7751
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0015-2
EAN: 
9790260100152

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: pedagogická hudebnina
Obsazení: 2 sopránové zobcové flétny
2 - 3 sopránové zobcové flétny, altová zobcová flétna, / příčné flétny, hoboj, klarinet, lesní roh, trubka
Jazyk publikace: cz./ger.
Rozsah/Formát: 28 S. - 26,0 x 20,5 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 109 g
Druhý díl titulu 50 národních písní navazuje na velmi úspěšný první sešit. Jednoduché, ale nápadité a muzikantsky fundované úpravy nejznámějších lidových písní pro dva, eventuálně tři hlasy jsou psány tak, aby vyhovovaly prakticky všem dechovým nástrojům hrajícím v houslovém klíči a tím i dalším sopránovým nástrojům. Vítány jsou nejrůznější nástrojové kombinace. V notách naznačené obsazení pro zobcové flétny je pouze jedním z mnohých řešení jak využít tento písňový sborník k souborové hře na elementární úrovni.

 Lidová: Vstávaj, Jano, hore
 Lidová: Anička, dušička
 Lidová: Až půjdete přes pole
 Lidová: Zdali nám, panenky, povíte
 Lidová: Za starú Breclavú
 Lidová: V širom poli studánečka
 Lidová: Muzikanti, co děláte
 Lidová: Na rozloučení
 Lidová: Voděnka studená jako led
 Lidová: Až já pojedu přes ten les
 Lidová: Ej, padá, padá rosička
 Lidová: Já se dycky vohlídám
 Lidová: Tamhle je háječek
 Lidová: Teče voda z javora
 Lidová: Šel tudy, měl dudy
 Lidová: Červený šátečku, kolem se toč
 Lidová: Dybych byla vtáčkem
 Lidová: Dostal jsem koníčka sivovraného
 Lidová: Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku
 Lidová: To je zlaté posvícení
 Lidová: Já jsem muzikant
 Lidová: Já do lesa nepojedu
 Lidová: Vstávej, Jano, hore
 Lidová: Maličká su
 Lidová: Zajíček běží
 Lidová: Komáři se ženili
 Lidová: Okolo Bality
 Lidová: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
 Lidová: Jsou mlynáři chlapi
 Lidová: Dyž naši mlátile
 Lidová: Jenom ty mně, má panenko, pověz
 Lidová: Ještě já se podívám
 Lidová: A já pořád, kdo to je
 Lidová: Já jsem z Kutné Hory
 Lidová: Na tom našem dvoře
 Lidová: Už ty pilky dořezaly
 Lidová: Dobrú noc, má milá
 Lidová: Ach synku, synku
 Lidová: Kudy, kudy, kudy cestička
 Lidová: Pásla husy pode mlýnem
 Lidová: Už mou milou do kostela vedou
 Lidová: Kačena divoká
 Lidová: Pod Prešpurkom, kraj Dunaja
 Lidová: Nešťastný šafářův dvoreček
 Lidová: Pod tým naším okénečkem
 Lidová: Travička zelená
 Lidová: Prší, prší, jen se leje
 Lidová: Bejvávalo, bejvávalo
 Lidová: Okolo Třeboně
 Lidová: Proč jsi k nám nepřišel