Vůně vyhaslých stínů op. 14

Název:
 Vůně vyhaslých stínů op. 14
Katalogové číslo 
H 7876
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0153-1
EAN: 
9790260101531

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: kytara - sólo
Hmotnost: 0 g
Vydání skladby Vůně vyhaslých stínů op.14 pro kytaru sólo od mladého českého autora Martina Hyblera je příspěvkem našeho nakladatelství k rozšíření soudobého českého repertoáru pro kytaru. Skladba vznikla na podzim roku 1999 a je autorovým intimním vyznáním víry v koloběh života a s ním související pomíjivost. Cyklická kompozice obsahuje sedm krátkých vět, z nichž každá tvoří variaci - jiný úhel pohledu na již zmíněné mimohudební téma. Charakter hudby je statický až meditativní s výjimkou páté věty, ve které jsou proti sobě postaveny dva kontrastní elementy (sforzatové akordové nárazy proti ostinátnímu pohybu znějícímu ve slabé dynamice a pizzicato), které tu představují vnitřní souboj člověka s nezadržitelností toku času. Skladba je charakteristická svou nekytarovou sazbou jakožto i použitím moderních efektů (např. slide) a představuje vhodný koncertní kus pro technicky i muzikantsky zdatné hráče.