Skladby pro housle a klavír

Název:
 Skladby pro housle a klavír
Katalogové číslo 
BA 11512
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0761-8
EAN: 
9790260107618

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy a partitura
Obsazení: housle a klavír
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XII, 64/16 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 337 g
Editoři Jan Krejčí a Alena Němcová
- nová notosazba odpovídající současným zvyklostem
- revidovaná podoba Dumky s dynamikou vypracovanou skladatelem
- předmluva od přední janáčkovské badatelky a editorky Aleny Němcové (česky, anglicky, německy)
Vydání Skladeb pro housle a klavír zahrnuje všechny Janáčkovy dochované skladby pro toto obsazení. Kompozicí skladeb pro housle s doprovodem klavíru se začal skladatel zabývat již během studií na konzervatoři v Lipsku v roce 1879. Tehdy vznikla jak relativně jednoduchá Romance, tak i mnohem propracovanější, invenčně bohatší a zvukově rozmanitější Dumka. Do stejné doby spadají rovněž první pokusy o kompozici houslové sonáty, z nichž se ovšem žádný nedochoval. Jedinou dnes známou Sonátu pro housle a klavír zkomponoval Janáček pravděpodobně v roce 1914, později ji od základu přepracoval a v konečné podobě byla vydána tiskem roku 1922.
Notový text Romance a Sonáty je přejat ze Souborného kritického vydání děl Leoše Janáčka E/1 z roku 1988, zatímco notový text Dumky vychází z jejího pozdějšího vydání z roku 1996 upraveného podle autografu houslového partu. Tento rukopis byl nalezen teprve v roce 1993 a jedná se o jediný zachovaný autografní pramen Dumky. Od prvního tisku se liší z melodického a rytmického hlediska jen nepatrně, ovšem cenný je především z hlediska dynamiky a agogiky, která na rozdíl od té v prvním tisku, pochází od Janáčka. Předkládané vydání Skladeb pro housle a klavír uzavírá Supplementum s původní sonátovou 4. větou Allegro, kterou ve finální verzi Sonáty Janáček vypustil.

 Janáček Leoš: Romance
 Janáček Leoš: Dumka
 Janáček Leoš: Sonáta
 I Con moto
 II Balada
 III Allergretto
 IV Adagio
 Příloha
 Janáček Leoš: Allegro