Glagolská mše (verze poslední ruky)

Název:
 Glagolská mše (verze poslední ruky)
Katalogové číslo 
BA 6862 90
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0550-8
EAN: 
9790260105508

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: SKVDLJ B/5-I
Druh publikace: klavírní výtah
Žánr: mše
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Zpěvní text: cu. (církevní slovanština)
Rozsah/Formát: XVII, 98 Seiten - 27,0 x 19,0
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 339 g
Spletitá geneze Glagolské mše staví editora před nemalé problémy. Ačkoliv ji skladatel začal skicovat patrně již v roce 1920, k intenzivní kompozici se dostal až v roce 1926 v lázních Luhačovice. Partitura mše vyšla až po skladatelově smrti v roce 1929. Velké rozdíly mezi zněním před prvním nastudováním (5. 12. 1927) a konečnou tiskovou předlohou přiměly editora Jiřího Zahrádku k vypracování dvou partitur: partitury verze poslední ruky (BA 6862) a verze září 1927 (BA 6863), které vyšly ve dvou svazcích v rámci Janáčkova Souborného kritického vydání. Základním provozovacím tvarem díla zůstává Janáčkova pozdější revize, instrumentačně bohatší, k nastudování jednodušší a zkrácená v jistých klíčových momentech; tuto verzi poslední ruky reprezentuje nový klavírní výtah, který vedle nové předmluvy Jiřího Zahrádky obsahuje také překlad církevněslovanského zpěvního textu do tří jazyků a přehled výslovnosti. Církevněslovanský text revidoval slavista Radoslav Večerka.
- nový praktický klavírní výtah Martina Zehna
- notový text vychází ze svazku B/5-I Souborného kritického vydání děl Leoše Janáčka
- nová předmluva od editora (tsch./engl./dt.)
- překlad církevněslovanského textu do tří jazyků (tsch./engl./dt.)

 Janáček Leoš: Úvod
 Janáček Leoš: Gospodi pomiluj
 Janáček Leoš: Slava
 Janáček Leoš: Věruju
 Janáček Leoš: Svet
 Janáček Leoš: Agneče Božij
 Janáček Leoš: Varhany solo
 Janáček Leoš: Intrada