Osud - Tři obrazy románové od Fedory Bartošové

Název:
 Osud - Tři obrazy románové od Fedory Bartošové
Katalogové číslo 
H 8038
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0738-0
EAN: 
9790260107380

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: LJCE A/5
Druh publikace: partitura
Obsazení: opera
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Zpěvní text: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: CI, 463 S. - 34,0 x 27,5
Vazba: Šitá vazba v tvrdých deskách - celoplátěná (V8)
Hmotnost: 2846 g
Editor Jiří Zahrádka
- první kritické vydání opery
- nová předmluva o genezi a recepci díla od editora (česky/německy/anglicky)
- zpěvní party v češtině, angličtině a němčině
Počátky Janáčkovy opery Osud sahají do roku 1903, kdy se v lázních Luhačovice setkal s jednou ze svých femmes fatales - Kamilou Urválkovou. Na základě lázeňských dojmů se skladatel rozhodl vytvořit operní dílo na vlastní námět a pro spolupráci na libretu si přizval Fedoru Bartošovou, přítelkyni nedávno zesnulé dcery Olgy. První verze opery, jejíž látka prodělávala nepřetržitý vývoj, byla zkomponována v letech 1904-1905, skladatel se však k dílu vracel i v následujících letech a znovu v roce 1914.
Mnohokrát přepracovávané dílo ve své finální podobě prozrazuje původní vrstvy veršové, dějové, autobiografické, zajímavá je také opera na opeře, čili hudba zkomponovaná hlavní postavou, skladatelem Živným. Především je však Osud svědectvím o Janáčkově tvůrčí odvaze a v neposlední řadě zajímavou dramaturgickou výzvou pro operní domy na celém světě.
Hlavním pramenem pro první kritické vydání opery je opis partitury, do nějž Janáček zapracovával postupně své revize za pomoci celé řady kopistů. Přihlédnuto bylo také k autografnímu cvičebnému partu (klavírnímu výtahu určitých pasáží), k rukopisným orchestrálním a sólovým partům a různým rukopisům libreta.
„Souborné vydání Janáčkových děl zasluhuje velký respekt a velká pochvala patří i tomuto prvnímu svazku operní řady, který bezpochyby potvrdil významnou pozici janáčkovského projektu mezi důležitými vědeckými soubornými vydáními hudebních děl.“ (Clemens Harasim, Musikforschung, duben 2017)

 Janáček Leoš: Jednání I
 Janáček Leoš: Jednání II
 Janáček Leoš: Jednání III