Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty)

Název:
 Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty)
Katalogové číslo 
TP 520
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0295-8
EAN: 
9790260102958

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: studijní partitura
Obsazení: smyčcové kvarteto
2 housle, viola, viloncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XIV, 45 Seiten - 22,5 x 16,5 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 134 g
ed. Leoš Faltus, Miloš Štědroň
Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty
BÄRENREITER URTEXT
- urtextové vydání na základě Souborného kritického vydání děl Leoše Janáčka
- všechny dostupné prameny zohledněny
V říjnu 1923 dostává Leoš Janáček podnět ke vzniku kvartetní kompozice - žádost Českého kvarteta, aby pro ně [Janáček] něco napsal. Dílo bylo inspirováno dřívější četbou Tolstého povídky Kreutzerova sonáta (kterou spisovatel vytvořil pod dojmem slavné Beethovenovy Kretuzerovy sonáty - sonáty A dur op. 47). O studium díla L. N. Tolstého v ruském originále a o jeho případné zhudebnění se Janáček zajímal již dříve (v letech 1907-1908 vzniklo Trio pro housle, violoncello a klavír, inspirované Tolstého Kreutzerovou sonátou - trio se později ztratilo). Janáčkův 1. smyčcový kvartet je mistrovským dílem skladatele na prahu sedmdesátky, který si uvědomil význam smyčcového kvartetu pro spojení nejvyšších poloh subjektivity se závažnými otázkami lidské a umělecké existence. Tímto dílem byl tak nastartován proces, který měl pokračování při kompozici 2. smyčcového kvartetu Listy důvěrné v samotném závěru skladatelova života, v lednu a únoru 1928.

 Janáček Leoš: I Con moto
 Janáček Leoš: II Con moto
 Janáček Leoš: III Con moto
 Janáček Leoš: IV Adagio