Glagolská mše (verze poslední ruky)

Název:
 Glagolská mše (verze poslední ruky)
Katalogové číslo 
TP 862
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0575-1
EAN: 
9790260105751

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: studijní partitura
Žánr: mše
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Zpěvní text: cu. (církevní slovanština)
Rozsah/Formát: LII, 176 Seiten - 22,5 x 16,5 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 405 g
editor Jiří Zahrádka a Leoš Faltus
Se zásadním duchovním dílem se v tvorbě Leoše Janáčka setkáváme až na samém konci skladatelova života. Janáček se rozhodl pro kompozici mše pro sóla, sbor a orchestr na text v církevní slovanštině. Glagolská mše byla zkomponována v Luhačovicích v létě a na podzim roku 1926 a přepracována na konci roku 1927. Většina pramenů ukazuje, že celá řada podstatných změn se udála až po prvním nastudování (5. 12. 1927). Partitura mše vyšla až po skladatelově smrti v roce 1929.
Základním provozovacím tvarem díla zůstává dnes Janáčkova pozdější revize, instrumentačně bohatší, k nastudování jednodušší a zkrácená v jistých klíčových momentech; tuto verzi poslední ruky reprezentuje i předkládaná studijní partitura, která obsahuje novou rozsáhlou předmluvu Jiřího Zahrádky. Církevně slovanský text revidoval slavista Radoslav Večerka.
- Notový text vychází ze svazku B/5 - I Souborného kritického vydání děl Leoše Janáčka
- Nová rozsáhlá předmluva ke genezi díla od editora Jiřího Zahrádky (cz./eng./ger.)

 Janáček Leoš: Úvod
 Janáček Leoš: Gospodi pomiluj
 Janáček Leoš: Slava
 Janáček Leoš: Věruju
 Janáček Leoš: Svet
 Janáček Leoš: Agneče Božij
 Janáček Leoš: Varhany solo
 Janáček Leoš: Intrada