Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr op. 42

Název:
 Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr op. 42
Datum vydání: 
Prosinec 2023
Katalogové číslo 
H 6011 a
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0983-4
EAN: 
9790260109834

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: cembalový part
Obsazení: cembalo sólo
sólový part cembala
Jazyk publikace: it.
Rozsah/Formát: 32 str. - 31,0 x 23,5 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 265 g

Viktor Kalabis (1923–2006), jeden z nejvýraznějších skladatelů české hudby 20. století, je autorem pěti symfonií a řady dalších orchestrálních děl, bytostně vlastní mu byla hudba komorní. Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr op. 42 z roku 1975 je jedním z Kalabisových devíti sólových koncertů pro různé nástroje.

Cembalový koncert vznikl na objednávku ansámblu Camerata Zürich a jejího dirigenta Räto Tschuppa, kteří dílo uvedli ve světové premiéře v Tonhalle v Curychu 21. 3. 1977 se sólistkou Zuzanou Růžičkovou, manželkou skladatele a dedikantkou díla.

Pro svou výrazovou vícevrstevnatost a čistě hudební bohatost patří koncert mezi autorova klíčová díla. Koncert se v interpretaci Zuzany Růžičkové dočkal brzy po svém vzniku četných domácích a zahraničních provedení s různými orchestry. Na světovém rozšíření skladby má zásluhu nejen kvalita díla, ale právě umění této mezinárodně uznávané cembalistky.

Sólový part koncertu vychází poprvé v tištěné podobě. Jedná se o revidované vydání cembalového partu z partitury publikované v Supraphonu 1977.

Obsah: autor hudby / textu / skladba

 Kalabis Viktor: I. Allegro leggiero
 Kalabis Viktor: II. Andante
 Kalabis Viktor: III. Allegro vivo